Menu
Login
Uživateľ:

Heslo:


Poslať heslo

Registrácia!
2 percentá dane z príjmu

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú priazeň

2 percentá dane z príjmu

Postup ako darovať 2% + Tlačivá:

Postup pri poukazovaní 2 % závisí od toho, či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba. Dole v texte sú Vám k dispozícii na stiahnutie aj formuláre s už vyplnenými údajmi o našom folklórnom súbore.


Ak ste zamestnanec:


Termín: do 30.apríla 2014

1. Stiahnite si na našej stránke tlačivo – „Potvrdenie o zaplatení dane“. Tlačivo si nechajte potvrdiť od zamestnávateľa. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
Tu si stiahnite tlačivo Potvrdenie o zaplateni dane

2. Stiahnite si na našej stránke tlačivo – „Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane“, v ktorom sme už vypísali potrebné údaje o o.z. FS LIPKA, ako príjemcu. Vyplňte zvyšné údaje Vyhlásenia podľa pokynov.
Tu si stiahnite tlačivo Vyhlásenie zamestnanci

3. Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane) pošlite do 30.4.2014 na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska, alebo to môžeme poslať za Vás.

Upozornenie:
• Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
• Ak si sami platíte dane, musíte mať podané daňové priznanie aj zaplatenú daň do konca marca 2014, inak Vaše Vyhlásenie daňový úrad neuzná.


Ak ste živnostník (v poňatí tohto zákona „fyzická osoba“):


Termín: do 31.marca 2014
Vaše 2% z dane nám môžete poukázať v prípade, že nemáte nedoplatok na dani za predchádzajúce obdobie a daň je minimálne 166 EUR (teda 2% sú minimálne 3,32EUR). Formulár daňového priznania pre fyzické osoby sám o sebe obsahuje kolónky na poukázanie 2% dane v prospech prijímateľa. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. marca svojmu daňovému úradu (podľa miesta bydliska) a v termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

Potrebné údaje pre prijímateľa:
Názov: Folklórna skupina LIPKA
Sídlo: Hlavná 146/127, 900 90 Dubová
Právna forma: občianske združenie,
IČO: 36 061 948

 


Ak ste firma (Právnická osoba):

Vaše 2% z dane nám môžete poukázať v prípade, že daň je minimálne 415 EUR (teda 2% sú minimálne 8,30EUR). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania svojmu daňovému úradu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
Potrebné údaje pre prijímateľa:
Názov: Folklórna skupina LIPKA
Sídlo: Hlavná 146/127, 900 90 Dubová
Právna forma: občianske združenie,
IČO: 36 061 948

 

 

Upozornenie pre fyzické a právnické osoby:
• Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
• Okrem daňového priznania už nepodávate žiadne iné tlačivo.

 

Tu si stiahnite ďalšie informácie

 

Komentár je vlastníctvom jeho autora. Nezodpovedáme za jeho obsah.
 Folklórna skupina Lipka, © 2001-2011 | Theme by Guanajuato